DKG Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Bijgaand treft u de algemene voorwaarden van ICT Office in PDF-formaat.